Studiepunten


Deelname aan het OVN Congres 2017 zal per dag 6 studiepunten voor het Kwaliteitsregister Paramedici opleveren. 

Voor de Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ) levert op het gebied van contactlenzen zondag 12 februari 5 punten op en maandag 13 februari 2,5 punt op. Voor algemene KABIZ-punten wordt op maandag 13 februari 2 punten toegekend.  

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de studiepunten gelden de volgende voorwaarden:
  1. Bij inschrijving voor het congres dien je je KP-nummer op te geven. Alleen met dat nummer kan de congresorganisatie (ADAP-)punten bijschrijven in jouw digitaal portfolio. Geef je geen KP-nummer op, dan kun je de punten later zelf invoeren in je portfolio met het certificaat van deelname als bewijs.
  2. Bij binnenkomst dien je je aan te melden bij de registratiebalie.
  3. Indien je beide dagen naar het congres komt, meld je dan ook op de maandag bij de registratiebalie i.v.m. het aantonen van je aanwezigheid.
  4. Er vindt geen toetsing plaats.
  5. De certificaten van deelname zullen digitaal toegezonden worden na afloop van het congres. 
  6. Na afloop wordt het congres digitaal met de deelnemers geëvalueerd.

Meer informatie over de registers vindt je op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl en www.optometrie.nl.