OVN


De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) is de beroepsvereniging voor optometristen. De OVN behartigt de belangen van de optometristen die zijn aangesloten bij de vereniging. Daarnaast houdt de OVN zich bezig met het profileren van het vak optometrie.

Kijk voor meer informatie over de OVN en over optometrie op www.optometrie.nl.